Schade melden

Snel geregeld!

Meld schade binnen 24 uur, telefonisch of per email aan ons. Vanaf dat moment kunnen wij u verder adviseren en begeleiden.

Heeft u schade?

Wanneer u schade heeft is het van groot belang dat u vanaf het eerste moment op de juiste wijze handelt. U dient de schade binnen 24 uur, telefonisch of per email aan ons te melden. Vanaf dat moment kunnen wij u verder adviseren en begeleiden.

Bij alle schade’s is het noodzakelijk dat wij zo snel mogelijk een schade-aangifteformulier van u ontvangen.

Let op: Heeft u te maken met schade door ziekte, overlijden, pech of ongeval?

Neem dan eerst contact op met de alarmcentrale van uw motorrijtuigenverzekering of reisverzekering.

** Het telefoonnummer van uw alarmcentrale staat vermeld op uw verzekeringspas en op uw polis **

Downloads

Aandachtspunten in geval van schade

  • Bij diefstal/inbraak is het van groot belang dat u aangifte doet bij de politie;
  • Indien u bij een ongeval betrokken raakt waarbij gewonden zijn, dan wel meerdere partijen betrokken zijn, schakel dan eveneens de politie in;
  • Bij autoschade dient u samen met de tegenpartij de voorzijde van het Europese schadeformulier in te vullen. Het formulier dient door beide partijen ondertekend te worden. De achterzijde van het schadeformulier dient u zelf in te vullen, te ondertekenen en aan Rozeboom en Koezema te retourneren;
  • Bij autoschade door een (nog) onbekende dader kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het Waarborgfonds Motorverkeer. De schade dient te alle tijden door een ander motorrijtuig veroorzaakt te zijn. U dient tevens aangifte te doen bij de politie en er moeten minimaal 2 getuigen zijn die uw bevindingen kunnen bevestigen;
  • Bij reis/annuleringsschade is het in veel gevallen belangrijk dat u overleg voert met de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld wanneer u onverhoopt moet terugkeren naar Nederland of bij een ongeval. Het telefoonnummer van de alarmcentrale staat op uw verzekeringspas en polis. Bij diefstal/verlies van uw reisbagage dient u altijd aangifte te doen bij de politie en vraag hierbij altijd om een bewijs van aangifte of het proces verbaal.

Wat onze klanten van ons vinden

"Ik heb via Bas Roozeboom altijd een perfecte behandeling van schade en zeer goed contact. "
Dhr. Abbing
10 Schade afhandeling
9 Nieuwe verzekering
"Ik word bij Best en Rozeboom altijd vriendelijk en correct geholpen. Ze regelen alles zo snel mogelijk en zijn duidelijk met informatie verstrekken "
Anoniem
9,1 Schade afhandeling
9,0 Nieuwe verzekering