Actueel

Bericht geplaatst op: 18-12-2020

Polishouders Conservatrix leveren in

De curatoren verwachten dat de aanspraken van de 71.000 polishouders van de failliet verklaarde levensverzekeraar Conservatrix uit Utrecht gehonoreerd zullen kunnen worden voor een percentage dat ligt tussen de 60 en 90 procent. Bij voorkeur gebeurt dat door een overdracht van de portefeuille aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. De curatoren onderzoeken momenteel of een dergelijke overdracht mogelijk is. Dit proces zal vier tot zes maanden in beslag nemen.

Aan een zestal serieuze gegadigden voor overname van de verzekeringsportefeuille, die in een eerder stadium van hun interesse hebben doen blijken,hebben curatoren deze week een bericht doen uitgaan. Met hen wordt in januari 2021 verder gesproken.

Dit staat in het eerste openbare verslag dat de curatoren van Conservatrix, Willem Jan van Andel en Noor Zetteler, hebben uitgebracht.

Het totaal aan verplichtingen van Conservatrix ligt in de orde van 800 miljoen euro. Conservatrix heeft onvoldoende vermogen om al haar verplichtingen na te komen.

Het overgrote deel van die verplichtingen heeft betrekking op aanspraken van polishouders.

Die aanspraken zijn volgens de wet hoger gerangschikt dan de aanspraken van niet-polishouders. Vanwege het vermogenstekort van Conservatrix, is een korting op de rechten van de polishouders onvermijdelijk. Mocht het niet lukken de portefeuille over te dragen, dan zal een uitkering vanuit het faillissement aan de polishouders plaatsvinden.

Het uiteindelijke percentage hangt af van de verdere ontwikkelingen. Hierover zullen curatoren in de loop van het eerste kwartaal van 2021 nadere mededelingen doen.


Nieuwsoverzicht