Actueel

Bericht geplaatst op: 13-09-2018

Beter energielabel leidt tot hogere verkoopprijs woning

Uit onderzoek door Calcasa, waarbij alle sinds 2015 verkochte woningen werden geanalyseerd, blijkt dat een beter energielabel leidt tot een gemiddeld twee procent hogere verkoopprijs. 

In Nederland is de gemiddelde woningwaarde momenteel 297.000 euro; een beter energielabel levert dan 6.000 euro op. Indien een energielabel twee of meer labelstappen beter is dan dat van een vergelijkbare verkochte woning, dan stijgt het verschil in verkoopprijs naar gemiddeld 2,8 procent en bij een verbetering van drie of meer labelstappen naar gemiddeld 3,6 procent.

Een onderzoek naar de relatie tussen verkoopprijzen en energielabels was eerder niet mogelijk, omdat onvoldoende woningen verkocht werden met een definitief energielabel. De in 2015 geïntroduceerde mogelijkheid om zelf een energielabel vast te stellen (het 3-sterrenenergielabel), heeft echter geleid tot een sterke stijging van het aantal verkopen met een definitief energielabel. Desondanks ontbreekt deze nog steeds bij circa vijftien procent van de verkochte woningen. Bij verkochte vooroorlogse woningen ontbreekt zelfs bij 20 procent het definitieve energielabel.

Met name verkochte rijtjeswoningen hebben een energielabel.

Het definitieve energielabel (3 sterren of hoger) is in 32 procent van de gevallen beter dan het voorlopige label voor alle transacties sinds 2015.

De opgave per gemeente verschilt aanzienlijk. Van de gelabelde woningen heeft in Zeewolde 64 procent van de woningen al een A of B-label, terwijl dit in Zwijndrecht slechts bij veertien procent van de woningen het geval is. Van de Top 10 gemeenten met de meeste A/B labels is Almere de grootste gemeente. Dordrecht is de grootste gemeente uit de Top 10 met de minste A/B labels.

Inmiddels hebben 290.000 koopwoningen een definitief energielabel A. Deze toename is onder andere te verklaren door het aantal nieuwbouwwoningen dat aan de woningvoorraad is toegevoegd; nieuwbouwwoningen hebben altijd een A-label. Toch hebben nog steeds 458.000 koopwoningen een C-label.

Calcasa verder: “Bij de vergelijking tussen huurwoningen en koopwoningen met een energielabel valt op dat 77 procent van alle huurwoningen een energielabel heeft versus slechts 33 procent van de koopwoningen. Wel zijn er relatief meer koopwoningen met een A of B-label (34 procent). Huurwoningen hebben met name C- en D-labels (58 procent).


Nieuwsoverzicht