Actueel

Bericht geplaatst op: 13-09-2018

Banken behoren poortwachters financiële stelsel te zijn

Minister Hoekstra laat zich sterk negatief uit jegens ING in zijn beantwoording van Kamervragen. Hoekstra: “Het systematisch overtreden van belangrijke integriteitsregelgeving betreft strafrechtelijke feiten. Dit is een grens die nooit overschreden mag worden. Banken behoren de poortwachters van ons financiële stelsel te zijn en uit dien hoofde te controleren of hun dienstverlening niet wordt misbruikt voor witwassen of het financieren van terrorisme. Het niet voldoende vervullen van deze functie raakt de integriteit van de financiële markten als geheel en het vertrouwen in de sector.”

Personele consequenties zijn aan de bank zelf, meent Hoekstra. De Raad van Commissarissen van ING heeft inmiddels aangekondigd dat, gegeven de ernst van de feiten, ook op het niveau van de raad van bestuur personele consequenties getrokken worden (CFO Koos Timmermans vetrekt). “Gelet op de aard en omvang van de zaak vind ik deze beslissing van de raad van commissarissen passend.”

Hoekstra laat zich nog door DNB informeren over het algehele beeld ten aanzien van de naleving van integriteitsvoorschriften door de sector.


Nieuwsoverzicht